מרכז מנהיגות נוער

מרכז לפיתוח מנהיגות נוער
אנו מאמינים כי פיתוח של מנהיגות צעירה היא המפתח להשפעה אמיתית לשיפור סביבת החיים בישראל.
מטרות המרכז הן : יצירת קבוצת נוער אכפתית ותורמת לקהילה , העצמת פעילות חברתית וקהילתית ע"י שימוש באמצעי התקשורת , עידוד מנהיגות צעירה ומצוינות בקרב בני הנוער.

מרכז מנהיגות נוער
0
מרכז מנהיגות נוער
0
מרכז מנהיגות נוער
0
מרכז מנהיגות נוער
0